διαθεσιμα χρώματα  γαλάζια σύνεφα /ρόζ αστέρια /γκρί αστέρια .

Γράψτε στα σχόλια το χρώμα που επιθυμείτε.