Λεπτό καλοκαιρινό σκεπασματάκι (100/75/1 cm ) 0,29kg.  100% cotton